فهرست

دکتر مرتضی مجاهدی: حجامت حتما با نظر پزشک طب ایرانی انجام گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفتند: حجامت با تشخیص و تجویز و زیر نظر پزشک طب ایرانی و در مراکز معتبر و مجهز و با رعایت اصول و موازین بهداشتی و در زمان‌های خاصی مورد تاکید و در برخی زمان‌ها منع گردیده است انجام شود،

احتیاطات مصرف فراورده‌ها و داروهای گیاهی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی بابل، خانم دکتر معماریانی متخصص داروسازی سنتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مطالبی در خصوص احتیاطات مصرف فراورده‌ها و داروهای گیاهی به شرح زیر بیان نمودند: