فهرست

پزشکان

آقای دکتر سید علی مظفرپور (متخصص طب سنتی)

آقای دکتر مرتضی مجاهدی(متخصص طب سنتی)

خانم دکتر ریحانه معینی (متخصص طب سنتی)

خانم دکتر نرجس گرجی (متخصص طب سنتی)

خانم دکتر روشنک ثاقبی (دستیار سال آخر طب سنتی)

خانم دکتر زهرا معماریانی (متخصص داروسازی طب سنتی- مسوول داروخانه سلامتکده)

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه