فهرست

طب سنتی و مکمل در جهان:

در سال 1978 سازمان بهداشت جهانی بيانيه ای در زمينه توسعه طب سنتی منتشر نمود. در بيانيه مزبور طب سنتی به طور خلاصه اينگونه تعريف شده است: تمامي علوم نظری و علمی که در تشخيص طبی، پيشگيری و درمان بيماری های جسمی، ذهنی يا نابهنجاری های اجتماعی به کارمی رود و به صورت گفتاری يا نوشتاری از نسلی به نسل ديگر انتقال يافته باشد.

در سال 2002 ميلادی سازمان بهداشت جهانی طب سنتی را با جزئيات بيشتری اين گونه تعريف نموده است: طب سنتی واژه ای کلی است که هم به سيستم های طب سنتی مانند طب سنتی چين، آيورودای هند و طب يونانی-عربی و هم به اشکال مختلف طب بومی اطلاق می گردد. درمان های طب سنتی شامل دارو درمان (استفاده از گياهان دارویی، اجزاء حيوانی و معدنی) و روشهای غير دارویی (مانند طب سوزنی، ماساژ و درمان های روحی و روانی) می باشد. در کشورهایی که سيستم خدمات پزشکی در آنها بر پايه طب مدرن استوار است، به جای طب سنتی اغلب از واژه طب مکمل و طب جايگزين يا طب غير متعارف استفاده می شود.

سازمان بهداشت جهانی از سال 2002 میلادی، استراتژی های مدونی را در زمینه توسعه طب سنتی و مکمل منتشر نموده است.

 

منابع بیشتر 

     Establishment of Pharmaceutical Production in Developing Countries1969 

Health manpower development1976 

 Promotion and development of training and research in traditional1977 

Traditional medicine and medicinal plants1988 

 Traditional medicine and modern health care1989 

Traditional medicine198 

 Traditional medicine2009 

Traditional medicine2014 

WHO traditional medicine strategy 2002-2005  

WHO traditional medicine strategy 2014-2023 

 

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /135 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /119 /18