فهرست

تماس با دانشکده طب سنتی بابل 

32194728 - 32194730 -011

  جهت برقرای ارتباط با هر یک از واحدها، ابتدا شمارۀ دانشکده  و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری بفرمایید.

ردیف واحد کارکنان داخلی
1 واحد خدمات و پشتیبانی آقای سید علی میرمحمد نژاد 101
2 واحد کارپردازی و مالی آقای مهدی اکبرپور 102
3 ریاست دانشکده خانم دکتر معصومه بیانی 103
4 متخصص طب سنتی و معاونت آموزشی دانشکده آقای دکتر سید علی مظفرپور 104
5 مدیر امور اداری دانشکده آقای محمد تقوی 105
6 مدیر امور آموزشی دانشکده آقای محمد اله قلی پور 106
7 فاکس ----- 107
8 متخصص طب سنتی ومسوول مرکز تحقیقات طب سنتی آقای دکتر مرتضی مجاهدی 108
9 متخصص طب سنتی خانم دکتر ثاقبی 109
10 کارشناس پژوهشی دانشکده خانم آذر حسن پور 110
11 متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی خانم دکتر ریحانه معینی 111
12 متخصص داروسازی سنتی و معاونت پژوهشی دانشکده خانم دکتر زهرا معماریانی 112
13 متخصص طب سنتی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده خانم دکتر نرجس گرجی 113
14 مسوول کتابخانه خانم مائده فیضی 114
15 سایت و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات طب سنتی خانم سیده فاطمه مظفرپور 115

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /135 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /119 /18