فهرست

فرم ارزشیابی log book

دستیار محترم طب سنتی
فارغ التحصیل محترم رشته طب سنتی
با سلام و احترام
با توجه به اینکه لوگ بوگ، یک ابزار جهت منظم کردن آموزش و ارزشیابی آن می‌باشد،

خواهشمند است نظر خود را درمورد لوگ بوک رشته طب سنتی در گروه طب سنتی بابل، ابراز فرمایید.

فرم ارزشیابی log book