فهرست

طب سنتي در ايران:

 


 طب سنتی ایران با سابقه بیش از 7 هزار سال در سرزمین پارس، پاسخگوی جمعیت عظیمی از ربع مسکون در زمینه تأمین علم طب، طبیب و دارو بوده است.
طب سنتي ايران، يک مکتب طبي کامل و پويا است که جهان را به عنوان نظام احسن و آفريده خالق عليم و حکيم مي نگرد و پزشک را از بابت تسلط و احاطه او به علوم مختلف و درک صحيح او از جهان هستي حکيم ناميده است.
طبق نقل سيريل الگود مورخ پزشکي، قبل از طب يوناني وجود داشته است و ايرانيان اصول آن چيزي را که طب يوناني ناميده شده، به يونانيان تعليم دادند و در ايران قديم وضعيت طب پيشرفته تر از آشور بود
ستارگان طب سنتي ايران مانند ابن سينا، رازي، علي بن عباس اهوازي، ابن ابي الصادق نيشابوري، سيد اسماعيل جرجاني و عماد الدين محمود شيرازي حدود هشت قرن هدايت دانشگاه هاي طب در غرب و شرق را بر عهده داشتند.
دکتر نرمن هاوارد جونز در مجله سازمان جهاني بهداشت در سال 1972 مي نويسد:
*مهمترين مولف کتابهاي طبي در اسلام ابو علي الحسين ابن سينا مي باشد... کتاب طبي او که به نام قانون فی الطب موسوم است و تاکنون هرگز کتابي به اين اندازه شهرت نداشته است، مدت 500 سال در دانشکده هاي پزشکي اروپا و آسيا تدريس مي شده است.*
با ورود استعمار به ایران، یکی از اولین نقاطی که مورد هدف قرار گرفت، طب پارسی بود.
با تأکید مجدد سازمان جهانی بهداشت بر توسعه مکاتب طب سنتی در ایران، آموزش رسمی طب سنتی در ایران، در زمان وزارت آقای دکتر لنکرانی، در دستور کار قرار گرفت و به همت آقای دکتر لاریجانی و دکتر شمس اردکانی، پذیرش دستیار طب سنتی از بین پزشکان علاقمند، در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی تهران، آغاز شد.
هم اکنون 7 دانشکده طب سنتی و 16 گروه طب سنتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور موجود می باشد که بیش از 500 فارغ التحصیل یا دستیار طب سنتی در حال تحصیل، در حال فعالیت می باشند.

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه