فهرست

اخبار مرکز تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده طب ایرانی بابل

aبرگزاری کنفرانس علمی 2 روزه طب سوزنی بادی در عصر روز یکشنبه مورخ 24 دی 1402 و صبح روز دوشنبه 25 دی 1402

aبرگزاری کنفرانس علمی یک روزه طب سوجوک (جلسه پنجم) در روز یکشنبه مورخ 24 دی 1402

aبرگزاری کنفرانس علمی یک روزه طب سوزنی بادی در روز سه‌شنبه مورخ 16 آبان 1402

aبرگزاری کنفرانس علمی یک روزه طب سوجوک در روز دوشنبه مورخ 15 آبان 1402

aبرگزاری کنفرانس علمی یک روزه طب سوزنی گوش در روز یکشنبه مورخ 14 آبان 1402

aبرگزاری کارگاه و کنفرانس علمی یک روزه اصول و تکنیک‌های ماساژ ایرانی در مدیریت دردهای اسکلتی عضلانی در روز سه‌شنبه مورخ 24 مرداد 1402

aبرگزاری کنفرانس علمی یک روزه کنترل وزن از دیدگاه طب ایرانی با رویکرد اصلاح مزاج در روز دوشنبه مورخ 23 مرداد 1402

aبرگزاری کنفرانس علمی یک روزه اصول طب سوزنی در روز یکشنبه مورخ 22 مرداد 1402

aبرگزاری کارگاه 2 روزه مبانی طب چینی (طب سوزنی بادی) در روز دوشنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه و روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1402

aبرگزاری کارگاه سینا تراپی در روز یکشنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه 1402