بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
خانم دکتر معصومه بیانی

خانم دکتر معصومه بیانی

 

 متخصص بیماری‌های عفونی و دانشیار دانشگاه

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194730
تلفن داخلی 103
فکس
پست الکترونیکی