بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
خانم دکتر نرجس گرجی

خانم دکتر نرجس گرجی

متخصص طب ایرانی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194728-30
تلفن داخلی 104
فکس
پست الکترونیکی nargess_gorji@yahoo.com