فهرست

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اردوی گیاه‌شناسی با حضور خانم دکتر گرجی، رییس دانشکده طب ایرانی، اعضای هیات علمی، دستیاران طب ایرانی و دانشجویان ارشد تاریخ علوم پزشکی در منطقه "پارک ملی لار" در 8 خرداد 1401 برگزار شد.

در این اردوی یک روزه، خانم دکتر طیبه امینی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع از نوشهر، جهت شناسایی و آموزش اقسام گیاهان دارویی به دستیاران و دانشجویان دانشکده طب ایرانی بابل، حضور داشتند.