فهرست

برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی "همراه با حکیمان ۳" ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

دکتر جواد باقری: اردوی فرهنگی آموزشی "همراه با حکیمان ۳" ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تابستان امسال در مشهد برگزار می‌شود.