فهرست

انتخاب آقای دکتر سید علی مظفرپور به‌عنوان عضو بورد انجمن بین‌المللی طب سنتی، مکمل و طب تلفیقی

آقای دکتر سید علی مظفرپور، متخصص طب ایرانی، به‌عنوان عضو بورد انجمن بین‌المللی طب سنتی، مکمل و طب تلفیقی انتخاب گردیدند.