فهرست

برگزاری دوازدهمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی قرارگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، دوازدهمین جلسه کارگروه با حضور آقای دکتر ابوالحسن حسینی، آقای دکتر صادقی، آقای دکتر قلی پور، آقای دکتر محسن رضازاده، خانم دکتر نرجس گرجی، خانم دکتر زهرا معماریانی، خانم دکتر مائده رزقی و خانم سیده فاطمه مظفرپور، در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات دانشکده طب ایرانی، در روز چهارشنبه 2 آذر 1401برگزار گردید.

سومین جشنواره طب ایران به منظور شناسایی، معرفی، قدردانی و حمایت از دانشمندان، پژوهشگران و نوآوران برتر و تعامل چند جانبه بین مراکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی طب ایرانی در سطح ملی و در سه بخش علمی، فرهنگ و هنر و ویژه با محورهای اصلی آموزش، پژوهش، درمان، فناوری، بین‌الملل و پیشکسوت در حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی، و تاریخ پزشکی برگزار می‌شود.

حضور دکتر سید علی مظفرپور متخصص طب ایرانی در نشست سازمان بهداشت جهانی در مالزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، دکتر سید علی مظفرپور، متخصص طب ایرانی در نشست سه روزه در کوالالامپور، پایتخت مالزی در ۱۶ تا ۱۸ نوامبر، جهت ورود تشخیص بیماری‌ها بر مبنای مکاتب طب سنتی شرکت کردند. 

حضور دکتر سید علی مظفرپور متخصص طب ایرانی در نشست سازمان بهداشت جهانی در مالزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، دکتر سید علی مظفرپور، متخصص طب ایرانی در نشست سه روزه در کوالالامپور، پایتخت مالزی در ۱۶ تا ۱۸ نوامبر 2022، جهت ورود تشخیص بیماری‌ها بر مبنای مکاتب طب سنتی شرکت کردند. 

تقدیر از کتابدار دانشکده طب ایرانی

تقدیر از کتابدار دانشکده طب ایرانی با حضور خانم دکتر گرجی، ریاست محترم، خانم دکتر معماریانی، معاون محترم پژوهشی و اعضای محترم هیأت علمی و همکاران محترم دانشکده طب ایرانی در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی، انجام گردید.

برگزاری استارت آپ فناوری‌های داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی سلامت محور

استارت آپ فناوری‌های داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی سلامت محور در سالن امام علی علیه‌السلام دانشگاه علوم پزشکی بابل، برگزار گردید.

برگزاری یازدهمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی قرارگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، یازدهمین جلسه کارگروه با حضور آقای دکتر محمود کیانی، آقای دکتر ابوالحسن حسینی، آقای دکتر مرادی، آقای دکتر محسن رضازاده، آقای مهندس ملایی، آقای مهندس صابریان، خانم دکتر نرجس گرجی، خانم دکتر زهرا معماریانی، خانم دکتر مائده رزقی و خانم سیده فاطمه مظفرپور، در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات دانشکده طب ایرانی، در روز چهارشنبه 18 آبان 1401برگزار گردید.

برگزاری دهمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی قرارگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، دهمین جلسه کارگروه با حضور آقای دکتر محمود کیانی، آقای دکتر ابوالحسن حسینی، آقای دکتر عباسپور، آقای دکتر محسن رضازاده، خانم دکتر نرجس گرجی، خانم دکتر زهرا معماریانی، خانم دکتر مائده رزقی آقای مهندس میرزایی، آقای مهندس اصغری و خانم سیده فاطمه مظفرپور، در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات دانشکده طب ایرانی، در روز شنبه 7 آبان 1401برگزار گردید. 

برگزاری نهمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی قرارگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، نهمین جلسه کارگروه با حضور آقای دکتر ابوالحسن حسینی، خانم دکتر نرجس گرجی، خانم دکتر زهرا معماریانی و خانم دکتر مائده رزقی، خانم سیده فاطمه مظفرپور در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات دانشکده طب ایرانی با دستور "مصوب نمودن برگزاری جشنواره گیاهان دارویی با رویکرد دانش‌بنیان" در روز سه شنبه 26 مهر 1401برگزار گردید.

برگزاری هشتمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی قرارگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، هشتمین جلسه در روز شنبه 19 شهریور 1401 در ساعت 14 با حضور آقای دکتر سید علی مظفرپور، خانم دکتر نرجس گرجی، آقای دکتر محمود کیانی و خانم دکتر مائده رزقی سالن کنفرانس مرکز تحقیقات دانشکده طب ایرانی، برگزار گردید.

برگزاری هفتمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی قرارگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، هفتمین جلسه با حضور آقای دکتر سید علی مظفرپور، آقای دکتر اکبر حاجی زاده، آقای دکتر محسن رضازاده، آقای دکتر محمود کیانی، آقای دکتر حسین مرادی، آقای دکتر ابوالحسن حسینی، خانم دکتر نرجس گرجی، خانم دکتر زهرا معماریانی، خانم دکتر مائده رزقی، خانم سیده فاطمه مظفرپور، آقای دکتر آزادبخت عضو محترم هیات علمی و رئیس بنیاد نخبگان و مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و آقای دکتر عباسپور معاون محترم تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان به عنوان مهمان جلسه، در روز یکشنبه 1401/6/6 در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل، برگزار گردید.

برگزاری ششمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی قرارگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، ششمین جلسه با حضور آقای دکتر اکبر حاجی زاده، آقای دکتر محسن رضازاده، آقای دکتر محمود کیانی، آقای دکتر حسین مرادی، آقای دکتر ابوالحسن حسینی، خانم دکتر نرجس گرجی، خانم دکتر زهرا معماریانی و خانم دکتر مائده رزقی، خانم سیده فاطمه مظفرپور، در روز شنبه 22 مرداد 1401 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، برگزار گردید.

برگزاری پنجمین جلسه کارگروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی قرارگاه در دانشکده طب ایرانی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، پنجمین جلسه با حضور دکتر سید علی مظفرپور، آقای سید عباس حسینی، دکتر حسین مرادی، دکتر محمود کیانی، دکتر نرجس گرجی،  دکتر  زهرا معماریانی،  دکتر سیمین موعودی، دکتر مائده رزقی، سیده فاطمه مظفرپور، در روز شنبه 1401/5/8 برگزار گردید.