فهرست

برگزاری اردوی گیاه‌شناسی در منطقه "پارک ملی لار"

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اردوی گیاه‌شناسی با حضور خانم دکتر گرجی، رییس دانشکده طب ایرانی، اعضای هیات علمی، دستیاران طب ایرانی و دانشجویان ارشد تاریخ علوم پزشکی در منطقه "پارک ملی لار" در 8 خرداد 1401 برگزار شد.

در این اردوی یک روزه، خانم دکتر طیبه امینی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع از نوشهر، جهت شناسایی و آموزش اقسام گیاهان دارویی به دستیاران و دانشجویان دانشکده طب ایرانی بابل، حضور داشتند.