فهرست

اردوی مشهد مقدس جهت دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی

سلام بر ابراهیم سه روز هیجان، نشاط و آموزش در اردوی متفاوت پسرای دانشگاه علوم پزشکی

تابستان ۱۴۰۳

مشهد مقدس

 جهت اعلام حضور از طریق لینک itmfd.behdasht.gov.ir ثبت‌نام اولیه کنید یا به مدیریت فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمائید.

@salam_b_ebrahim

 مفدابابل در پیامرسان ایتا: https://eitaa.com/mefdababoll

@mefdabab