فهرست

تمدید مهلت ثبت‌نام جشنواره دانشجوی نمونه ۱۴۰۲

مهلت ثبت‌نام و شرکت در سی و یکمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۲ تا ۱۱ اسفند ماه تمدید شد.

دانشجوی نمونهمهلت ثبت‌نام و شرکت در سی و یکمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۲ که از دوم بهمن‌ماه آغاز شده بود و تا چهارم اسفندماه ادامه داشت، به‌دلیل درخواست متقاضیان تا ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ تمدید شد.

بر این اساس کلیه دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بین‌الملل ضمن مطالعه دقیق آیین‌نامه و شیوه‌نامه سال ۱۴۰۲، می‌توانند در مهلت تعیین شده، نسبت به ثبت‌نام و شرکت سی و یکمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۲ اقدام کنند.

متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه به پایگاه nemooneh.behdasht.gov.ir و تکمیل فرآیند ثبت‌نام در جشنواره شرکت کنند.