فهرست

لیست اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام دوره‌های آموزش معارفی دانشگاه علوم پزشکی بابل

لیست اطلاع رسانی و ثبت نام دوره های آموزش معارفی دانشگاه علوم پزشکی بابل در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی ارائه می‌گردد.

به گزارش مفدا بابل لیست دوره‌ها آموزش معارفی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل به شرح زیر ارائه می‌گردد:

گروه

زمان

نام دوره

ردیف

کارکنان

۱۴۰۱/۸/۳

صحیفه سجادیه

۱

اساتید

۱۴۰۱/۸/۵

صحیفه سجادیه

۲

کارکنان

۱۴۰۱/۸/۱۰

صحیفه سجادیه

۳

اساتید

۱۴۰۱/۸/۱۲

صحیفه سجادیه

۴

کارکنان

۱۴۰۱/۸/۲۴

نهج البلاغه

۵

اساتید

۱۴۰۱/۸/۲۶

نهج البلاغه

۶

دانشجویان

۱۴۰۱/۹/۸

تفسیرقرآن مجید

۷

کارکنان

۱۴۰۱/۲۲/۹

تفسیر قرآن مجید

۸

اساتید

۱۴۰۱/۹/۲۲

تفسیر قرآن مجید

۹

کارکنان

۱۴۰۱/۱۰/۱۳

نماز

۱۰

اساتید

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

نماز

۱۱

کارکنان

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

امربه معروف

۱۲

کارکنان

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

امربه معروف

۱۳

اساتید

۱۴۰۱/۱۱/۶

امربه معروف

۱۴

اساتید

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

امربه معروف

۱۵

دانشجویان

۱۴۰۱/۱۲/۹

نماز

۱۶

اساتید

۱۴۰۱/۱۲/۲۵

نماز

۱۷