فهرست

انتشار سومین نسخه تدابیر خودمراقبتی در درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا از دیدگاه طب سنتی ایرانی

 

سومین نسخه تدابیر خودمراقبتی در درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا از دیدگاه طب سنتی ایرانی،

به همت رییس و اعضای هیات علمی و دستیاران دانشکده طب ایرانی

دانشگاه علوم پزشکی بابل منتشر گردید.

 

متن کامل تدابیر خودمراقبتی در درمان ناشی از کرونا