فهرست

ثبت نام آزمون دکترای تخصصی و پژوهشی

مواد امتحانی و ضرایب آن در آزمون دکترای تخصصی رشته طب سنتی ایرانی به شرح ذیل می‌باشد:

روش تحقیق در علوم پزشکی: 20 سوال با ضریب 2

مبانی طب ایرانی و نوین: 80 سوال با ضریب 5

استعداد تحصیلی: 30 سوال با ضریب 1

در ضمن پیش شرط نمره زبان برای شرکت در آزمون، حذف شده است.

علاقه‌مندان به شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب سنتی می‌توانند

از طریق سایت سنجش آموزش پزشکی کشور  اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایند.