فهرست

برای عبور از بحران جمعیت تنها ۵ تا ۷ سال فرصت داریم.

دکتر سید علی مظفرپور متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بابل در 31 اردیبهشت 1401، گفتند: اگر تا ۵ تا ۷ سال آینده نتوانیم بحث جمعیت را حل کنیم و رشد جمعیت بالا نرود، در یک وضعیت بحرانی قرار خواهیم گرفت.

تدابیر غذایی در فرهنگ ایرانی، منطبق با اصول طب ایرانی (با تمرکز بر غذاهای شمالی)

حکما و اطبای ایرانی در طی قرون متمادی، بسیاری از اصول طبی را وارد فرهنگ های غذایی و سبک زندگی ما کردند. دکتر سید علی مظفرپور، متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مثال‌هایی از این تدابیر را بیان نمودند.