فهرست

همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد، 20 آذر ماه، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد، از سوی سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد. 

نشست تاریخ پزشکی با عنوان "نگاهی به تاریخ دندان‌پزشکی در دوره قاجار و تاسیس مدارس دندان‌سازی"

هسته پژوهشی تاریخ پزشکی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می کند: