فهرست

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها، با محوریت افسردگی - آذر 96

محوریت تخصصی:
جنبه های زیستی، روانی اجتماعی افسردگی
پیشگیری از افسردگی
افسردگی همراه با بیماری های جسمی و اختلالات روانپزشکی          

روش های درمانی و مراقبت های مدیریت شده در افسردگی
افسردگی در گروه های آسیب پذیر
افسردگی و سلامت جنسی – باروری

برگزار كنندگان: دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مهلت ارسال چكيده مقالات:

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 25 مهر 1396

تاريخ برگزاری همايش: 2 و 3 آذر 1396

سايت همايش: 7nmhp.mazums.ac.ir

تلفن تماس دبيرخانه: ۳۳۳۷۹۰۴۶-۰۱۱

آدرس دبيرخانه: ساری - خیابان امیرمازندرانی- چهارراه وصال شیرازی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

محل برگزاری: ساری - دانشگاه علوم پزشکی مازندران