فهرست

ویژه‌نامه تدابیر فصل بهار و توصیه‌های نوروزی بر پایه آموزه‌های طب ایرانی منتشر گردید.

به همت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آستانه آغاز سال نو، ویژه‌نامه تدابیر فصل بهار و توصیه‌های نوروزی بر پایه آموزه‌های طب ایرانی، تهيه و منتشر گردید.

در اين ویژه‌نامه که با مقدمه دکتر محمود خدادوست، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت آغاز می‌شود، دستورات غذایی در فصل بهار، توصیه‌های ایمنی و بهداشتی مخصوص نوروز، توصیه‌های مربوط به استراحت و فعالیت در نوروز و توصیه‌های مربوط به سفرهای نوروزی، بیان شده است.

 فايل كامل ویژه‌نامه تدابیر فصل بهار و توصیه‌های نوروزی بر پایه آموزه‌های طب ایرانی