فهرست

بهره گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات برای توسعه طب ایرانی، در دومین کنگره بین‌المللی سلامت الکترونیک مطرح گردید.

 

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، در نشست تخصصی طب ایرانی با موضوع «استراتژی نظام اطلاعات طب ایرانی» در دومین کنگره بین‌المللی سلامت الکترونیک، بر ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات برای توسعه طب ایرانی تاکید کرد.

دکتر محمود خدادوست، در این نشست تخصصی، با بیان اینکه دو مقوله سلامت الکترونیک و طب ایرانی به ظاهر در دو حیطه متضاد قرار دارند، گفتند: بحث سلامت الکترونیک به آینده نظر دارد و طب ایرانی به گذشته؛ اما هیچ آینده‌ای بدون ریشه و زمینه در گذشته‌ها قابل پی‌ریزی نیست.

دکتر خدادوست با اشاره به برتری گوگل در میان موتورهای جستجوی مختلف، ادامه دادند: اگر قرار است نرم‌افزاری برای ساختار سلامت تهیه شود که در میان صدها نرم‌افزار مشابه خود برتر باشد، باید گزینه‌هایی برای برتری خود ارائه دهد.

ایشان افزودند: جدای از نقاط قوت تکنیکی در جستجو و ... که گوگل دارای آن‌هاست، بحث بها دادن به زبان‌های مختلف و مد نظر قرار دادن شرایط بومی کشورهای مختلف، باعث الفت کاربران به این موتور جستجو شده است.

مشاور وزیر بهداشت سپس با ارتباط این موضوع به حوزه سلامت، گفتند: در حیطه سلامت نیز فرهنگ بومی سلامت ما و ساختار دیرین سلامتی در ایران، طب ایرانی است و نقطه قوت بسیار مهمی محسوب می‌شود که یک نرم‌افزار می‌تواند در اختیار کاربران قرار دهد.

ایشان تاکید کردند: بر اساس اسناد بالادستی، از استراتژی‌های سازمان جهانی بهداشت گرفته تا سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، باید به سمت ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت پیش برویم و این یعنی طب ایرانی تا سال 1404، در پرونده‌های الکترونیک و سیستم‌های HIS و الکترونیک بیمارستانی وارد شود.

مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت همچنین گفتند: بحث تعریف مدل‌های کسب و کار عطاری‌ها یا داروخانه‌های فراورده‌های طبیعی به صورت آنلاین یا غیر آن‌لاین، ایجاد سیستم جمع‌آوری شکایات، عوارض داروها و خدمات طب ایرانی و ساخت ربات‌هایی برای شناسایی مطالب نادرست و شبکه‌های اجتماعی تقلبی که به‌خصوص در حیطه طب سنتی بسیار زیاد هستند، برای آگاهی مردم و اقدام قانونی علیه آن‌ها، از دیگر مواردی است که می‌تواند در بحث سلامت الکترونیک در حیطه طب ایرانی مورد توجه قرار گیرد.