فهرست

همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی - فروردین ۹۶

            محورهای همايش
 • گزاره های دینی و گستره نظام سلامت
 • ابعاد و ساحات مختلف سلامت انسان ( فردی، اجتماعی، معنوی ) و بهره­ گیری هر یک از آنها از نگرش های دینی
 • رابطه نفس و بدن و تاثیر متقابل آنها از دیدگاه متون دینی و اندیشمندان مسلمان
 • سبک زندگی مبتنی بر آموزه های اسلامی و تاثیر آن بر سلامت فردی، اجتماعی و معنوی
 • تاثیر نگرش های الهی به انسان در سلامت معنوی و روان
 • جایگاه سلامت در آموزه های رضوی
 • روش شناسی گزاره های طبی در اسلام
 • روش های مطالعه و پژوهش در علوم حدیث و تطبیق آن بر علوم سلامت
 • اعتبارسنجی (بررسی سندی، بررسی دلالت شناختی، تاثیر عوامل فرهنگی و انگیزه های دخل و تصرف و ..) در روایات پزشکی
 • جایگاه عقل و تجربه در هندسه معرفتی طب دراسلام
 • تبارشناسی طب سنتی و طب اسلامی
 • فهم بهتر مفاهیم احادیث پزشکی با استفاده از دیگر رشته ها
 • آسیب شناسی روشی و محتوایی مطالعات طب و دین
 • نقد و بررسی آثار نگاشته شده در رابطه با قرآن و طب
 • نقد و بررسی آثار مکتوب در رابطه با روایات و طب
 • طب اسلامی (مفهوم شناسی، فرصت ها، تهدیدها)
 • آسیب شناسی دیدگاه­ های مطرح شده در جامعه درباره استفاده از روایات در طب
 • برگزار كنندگان: دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مهلت ارسال چكيده مقالات:
 • مهلت ارسال متن كامل مقالات: آخر اسفند ۱۳۹۵
 • تاريخ برگزاري همايش: ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
 • سايت همايش: tim.mums.ac.ir
 • تلفن تماس دبيرخانه: 05138829279
 • آدرس دبيرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ضلع پشت دانشکده پزشکی، دانشکده طب سنتی و مکمل
 • محل برگزاری: مشهد مقدس