فهرست

کتاب های طب سنتی

   آتشک   ≡ التنویر، واژه نامه طب سنتی ایران   رساله جودیه  ≡  غایة الشفا
  ≡ اصول و مبانی نظری طب سنتی  ≡ ترجمه قانون در طب  ≡ رساله بیخ چینی
 ≡  فواید الطفیه
  اسرار الاطباء یا مجربات ایلات چغتایی    تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام   رساله افیونیه  ≡  قرابادین
   ارشاد الزراعه   تذکرة العلاج   ریاض الادویه   کفایه منصوری
 ≡ الواح الصحة  ≡ تحفه خانی   رگ شناسی یا رساله در نبض  ≡  مجموعه پیک شفا
  بررسی متون طب شیعه در تاریخ پزشکی   تحفه شاهیه عباسیه  رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات   مخزن الادویه
   بحر الجواهر   جامع الفواید   شرح رساله الطیر ابن سهلان ساوی   منصوری فی الطب
  بهج الحذاقت    خفی علایی ≡ ضیاء العیون  مجربات حکیم علی گیلانی
   بستان الاطباء و روضه الالباء
  خواص الاشیاء
   طبقات الاطباء و الحکماء  مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران
 ≡ برء الساعه   دارونامه طوبا    طب و فلسفه علوم طبیعی  ≡ معراج نامه
 ≡  بانک جامع اطلاعات دارویی  ≡ دانشنامه در علم پزشکی    طبیعیات دانشنامه علایی   مخازن التعلیم
 ≡ ترجمه و شرح حفظ الصحه شیخ الرییس
  ذخیره خوارزمشاهی  ≡ طب فریدی
   مجموعه رسائل نه گانه ابن رشد
 تفریح القلوب، ترجمه فارسی رساله ادویه قلبیه ابن سینا   رساله حنین بن اسحاق   طب الفقرا و المساکین    هدایة المتعلمین فی الطب
   تالیف شریفی   رساله نفس    طب و طبیعت   یادگار، در دانش پزشکی و داروشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /135 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /119 /18