فهرست

توجه به طب ایرانی در سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در بند دوازدهم سیاست های کلی سلامت، در مورد طب ایرانی فرمودند:          

بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.
1. ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2.  استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.                                 
3. تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.
4. نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.
5. برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.
6. اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.