فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی PowerPoint​​​​​​​ در دانشکده طب ایرانی بابل

کارگاه آموزشی Power Point، در تاریخ 4 اسفند ماه 1397، با حضور اعضای هیأت علمی، دستیاران، دانشجویان و همکاران دانشکده طب سنتی ایرانی،

در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب سنتی ایرانی بابل، برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی، مهندس سیف‌الله‌زاده، به بیان مسایل کاربردی و ابزارهای مفید این نرم‌افزار پرداختند.