فهرست

برگزاری چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل در تاریخ 27 بهمن ماه 1395

          محورهای همایش

  •   علوم پایه پزشکی
  •   علوم بالینی پزشکی
  •   دندانپزشکی
  •   علوم دارویی
  •   پیراپزشکی، پرستاری و مامایی                                
  •   تغذیه و بهداشت
  •   توانبخشی
  •   طب سنتی و مکمل
  •   نوآوری ها و اختراعات