فهرست

نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی برگزار می گردد

نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی

نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی برگزار می گردد.

دکتر فرزین صادقی مدیر EDO دانشکده پزشکی ضمن اعلام این خبر به روابط عمومی دانشکده پزشکی افزودند که دانشجویان علاقمند به شرکت در این دوره  می توانند با مراجعه به سرکار خانم سلطانی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDO) اتاق شماره یک نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

دکتر فرزین صادقی مدیر EDO دانشکده پزشکی