فهرست

"زالو درمانی"، "لارو درمانی" و "حجامت خشک و تر" تعرفه‌گذاری شد.

مشاور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امور طب سنتی گفتند: 12 خدمت مربوط به طب ایرانی تعرفه‌گذاری شده است و دو خدمت "زالو درمانی" و "لارو درمانی" نیز به جمع این خدمات اضافه شد.

دکتر محمود خدادوست افزودند: در ویرایش کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت، 12 خدمت مربوط به طب ایرانی مانند حجامت خشک، حجامت تر، فصد، بخور و ماساژ تعرفه‌گذاری شده است و به‌تازگی در ویرایش سوم این کتاب، دو خدمت دیگر طب ایرانی شامل زالو درمانی و لارو درمانی نیز تعرفه‌گذاری شد.

ایشان به رَقَم دقیق تعرفه این خدمات اشاره‌ای نکردند اما گفتند: این خدمات طب ایرانی به دو صورت خدمات ویزیت و مشاوره ارائه می‌شود، تعرفه ویزیت خدمات طب ایرانی مانند تعرفه سایر خدمات پزشکی است و اگر از طریق پزشک عمومی ارائه شود، به میزان تعرفه ویزیت پزشک عمومی و اگر توسط پزشک متخصص طب ایرانی ارائه شود، به میزان تعرفه خدمت یک پزشک متخصص است.

مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفتند: رویکرد کلی وزارت بهداشت توسعه خدمات طب ایرانی و ضابطه‌مند و قانونمند کردن این خدمات به دور از افراط و تفریط است.

ایشان افزودند: برای این کار، بر اساس قانون برنامه توسعه ششم طب ایرانی در نظام شبکه خدمات بهداشتی-درمانی کشور ادغام می‌شود و برای اجرای این قانون آموزش همه دست اندرکاران نظام سلامت که علاقه‌مند به فعالیت در حوزه طب ایرانی داشته باشند، انجام می‌شود.

دکتر خدادوست گفتند: آموزش مبانی طب ایرانی به همه سطوح نظام سلامت از بهورز گرفته تا پزشکان متخصص انتقال می‌یابد و هر فرد در هر سطحی که هست می‌تواند در حوزه محدود تعریف شده به ارائه خدمات طب ایرانی بپردازد.

ایشان افزودند: آموزش اصول و مبانی طب ایرانی با همکاری دفتر طب سنتی وزارت بهداشت و انجمن علمی طب سنتی انجام می‌شود.

ایشان ادامه دادند: اقدام بسیار مهم و ارزشمند دیگری که وزارت بهداشت برای توسعه و گسترش خدمات طب ایرانی و ضابطه‌مند و قانون‌مند کردن آن انجام داده است، تعریف کردن و گنجاندن دو واحد درسی با عنوان "آشنایی با اصول و مبانی طب ایرانی" است که برای تمام رشته‌های علوم پزشکی شامل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، تغذیه، مامایی، پرستاری و سایر رشته‌های مرتبط با گروه علوم پزشکی به عنوان درس اجباری ارائه می‌شود.

مشاور وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که وزارت بهداشت برای برخورد با متخلفان حوزه طب سنتی چه برنامه‌ای دارد نیز گفتند: رویکرد وزارت بهداشت این است که با توجه به تقاضای مردم برای دریافت خدمات طب سنتی ایرانی، ابتدا بستر و زمینه دسترسی مردم به خدمات ایمن و علمی را فراهم کند. این کار از طریق آموزش نیروهای ارائه کننده خدمات سلامت و نیز از طریق سلامتکده‌های طب ایرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی یا مراکزی که مسئول فنی دوره دیده مورد تایید وزارت بهداشت دارند، گسترش می‌یابد.

دکتر خدادوست افزودند: هم‌زمان و در کنار توسعه خدمات ایمن و مورد تایید وزارت بهداشت و افزایش دسترسی مردم به خدمات طب سنتی مورد تایید، مدیریت‌های نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی افراد خاطی را شناسایی و بر اساس قوانین و ضوابط قانونی با متخلفان برخورد می‌کنند.

منبع خبر: انجمن علمی طب ایرانی