فهرست

ارائه ۲ واحد درسی «آشنایی با مبانی طب سنتی و مکمل» به رشته‌های علوم پزشکی

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبه شصت‌ و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مبنی بر ارائه 2 واحد درسی «آشنایی با مبانی طب سنتی و مکمل» به رشته‌های علوم پزشکی را ابلاغ کردند.

بر اساس این مصوبه، 2 واحد درس «آشنایی با مبانی طب سنتی و مکمل» در مقاطع دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و کارشناسی رشته‌های مامایی، پرستاری، فیزیوتراپی و علوم تغذیه، به‌صورت اجباری و در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سایر رشته‌های علوم پزشکی، به صورت اختیاری، ارائه می‌شود.                                                                                                                                                              منبع خبر: انجمن علمی طب سنتی ايران