فهرست

برگزاری امتحان جامع دستیاران طب ایرانی در دانشکده طب ایرانی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، امتحان جامع دستیاران طب ایرانی دانشکده طب ایرانی، در دو مرحله کتبی و شفاهی با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده و خانم دکتر صدیقه یوسفی، متخصص طب ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی ساری، در دانشکده طب ایرانی در روز سه‌شنبه 12 تیرماه 1403، برگزار گردید.