فهرست

۱۰ مزیت خون‌دهی برای فرد اهداکننده

اهدای خون

روز جهانی اهدای خون همه ساله در روز ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) گرامی داشته می‌شود؛ هدف از گرامیداشت این روز، افزایش آگاهی مردم در خصوص نیاز به اهدای منظم خون است تا بتوان موجودیِ خون سالم و محصولات آن را برای بیماران نیازمند افزایش داد. این روز همچنین موقعیتی برای سپاسگزاری از اهداکنندگانی است که داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی خون خود را برای نجات زندگی افراد اهدا می کنند.

تهیه و تنظیم: مهدیه غفارزاده
کاری از سرویس چندرسانه‌ای مفدا بابل