فهرست

برگزاری کارگاه نحوه مدیریت بیماران با ترومای طحال در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، "کارگاه نحوه مدیریت بیماران با ترومای طحال" توسط مرکز مطالعات دانشگاه در سالن مرکزی مهارت های بالینی EDC در تاریخ 27 الی 28 آبان 1402 برگزار می‌نماید.

گفتنی است این کارگاه ویژه کلیه دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم پزشکی با ارائه گواهی برگزار می‌شود.
قابل ذکر است محل ثبت نام کارگاه سالن مرکز مهارت‌های بالینی EDC می‌باشد.