فهرست

سامانه بانک اطلاعات مشاغل و کتابچه طرح طبقه‌بندی مشاغل بابت شرح وظایف

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نظر به اهمیت آگاهی‌بخشی به کلیه کارکنان در ارتباط با شرح وظایف آنان، سامانه بانک اطلاعات مشاغل وزارت متبوع به آدرس https://structure.behdasht.gov.ir/webgrd/ont/ont.html و کتابچه طرح طبقه‌بندی مشاغل بارگذاری شده در سایت دانشگاه، بخش معاونت توسعه به آدرس ir.ac.mubabol.logistics://https معرفی می‌گردد. لذا خواهشمند است، همکاران محترم جهت اطلاع از موارد مذکور به این سایت مراجعه بفرمایند.