فهرست

تقدیر از کتابدار دانشکده طب ایرانی

تقدیر از کتابدار دانشکده طب ایرانی با حضور خانم دکتر گرجی، ریاست محترم، خانم دکتر معماریانی، معاون محترم پژوهشی و اعضای محترم هیأت علمی و همکاران محترم دانشکده طب ایرانی در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی، انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی بابل، به‌مناسبت هفته کتاب و بزرگداشت روز کتابدار، از تلاش‌های خانم گرائلی‌نژاد، کتابدار دانشکده طب ایرانی با حضور خانم دکتر گرجی، ریاست محترم، خانم دکتر معماریانی، معاون محترم پژوهشی و اعضای محترم هیأت علمی و همکاران محترم دانشکده طب ایرانی در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی، تقدیر به‌عمل آید.