فهرست

اعلام نیاز دانشگاه‌های‌ علوم‌ پزشکی کشور به نیروی متعهد خدمت حوزه طب ایرانی خرداد ۱۴۰۱

از آنجا که انجام تعهد خدمت دانش آموختگان رشته طب ایرانی و داروسازی سنتی ضروری است و متعهدین خدمت بر اساس ‹‹دستورالعمل نحوه انجام تعهدات متعهدین تخصصی رشته طب سنتی و داروسازی سنتی›› (قابل دسترسی در سایت دفتر طب ایرانی و مکمل) ظرف مدت سه ماه از زمان فراغت از تحصیل باید خود را به معاونت آموزشی وزارت بهداشت معرفی نمایند، این دفتر در خصوص تسهیل ارائه خدمت دانش آموختگان و رفع مشکلات پیش رو با همکاری دفتر امور هیات علمی اقدام به تجمیع نیازهای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به نیروهای تخصصی در این حوزه نموده است.

 " نیازهای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به نیروی متعهد خدمت حوزه طب ایرانی خرداد 1401 "

ردیف

نام دانشگاه

رشته

تعهد خدمت

هیات علمی آموزشی

هیات علمی پژوهشی

درمانی

1

اسدآباد (دانشکده)

طب ایرانی

-

-

 •  

2

بیرجند

طب ایرانی

 •  
 •  
 •  

3

تبریز

طب ایرانی

 •  
 •  
 •  

4

تهران

طب ایرانی

 •  

-

 •  

5

تربت جام

طب ایرانی

  -

 -

 •  

6

چهار محال و بختیاری

طب ایرانی

  -

 -

 •  

داروسازی سنتی

  -

 -

 •  

7

خراسان شمالی

طب ایرانی

  -

 -

 •  

8

دزفول

طب ایرانی

-

-

 •  

9

ساوه

طب ایرانی

-

-

 •  

10

سبزوار

داروسازی سنتی

 •  

 -

  -

11

سمنان

طب ایرانی

-

-

 •  

12

شاهد

طب ایرانی

 •  

 -

 •  

داروسازی سنتی

 •  

 -

  -

تاریخ علوم پزشکی

 •  

 -

 •  

13

شهید بهشتی

طب ایرانی

 •  
 •  
 •  

داروسازی سنتی

 •  
 •  
 •  

14

قم   

طب ایرانی

 -

  -

15

قزوین

طب ایرانی

   -

   -

 •  

16

کرمان

طب ایرانی

 -

 -

 •  

17

گراش

طب ایرانی

 -

 -

 •  

18

لارستان (دانشکده)

طب ایرانی

-

-

 •  

19

مراغه

طب ایرانی

 -

 -

20

مشهد (مراکز تابعه)

طب ایرانی

-

-

 •  

21

نیشابور

طب ایرانی

 -

 -

 •  

22

همدان

طب ایرانی

-

-

 •  

داروسازی سنتی

-

-

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات قابل توجه:

اولویت تامین نیرو با رفع نیاز دانشگاه‌هایی است که با این دفتر مکاتبه کرده‌اند.

دانش آموختگانی که اعلام نیاز خود را از دانشگاه‌های مندرج در جدول فوق اخذ کنند، سریعتر برای شروع تعهدات معرفی خواهند شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سوالات احتمالی با شماره تلفن 81455520021 خانم نصرآبادی، رئیس گروه آموزش دفتر طب ایرانی و مکمل، تماس حاصل نمایید.                                                                                                              

دفتر طب ایرانی و مکمل