فهرست

بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل از دانشکده طب ایرانی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت به همراه دکتر سید علی مظفرپور رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل، از مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی بابل، بازدید نمودند.

گفتنی است در نشستی در این بازدید، دکتر مرتضی مجاهدی رییس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی بابل، به معرفی مرکز و شرح اولویت‌­های پژوهشی و محورهای فعالیت مرکز پرداختند.