فهرست

تدابیر طب سنتی ایرانی در درمان ناباروری

استفاده از تدابیر طب سنتی ایرانی مانند اصلاح سبک زندگی و تغذیه در کنار فناوری‌های کمک باروری، می‌تواند در درمان زوجین نابارور بسیار تأثیرگذار باشد.

مراجعین می‌توانند از شنبه تا ۴شنبه صبح‌ها، به پزشکان متخصص طب سنتی ایرانی در سلامتکده طب سنتی بابل، واقع در خیابان شهید سرگرد قاسمی، جنب دانشکده پردیس خودگردان، مراجعه نمایند.

شماره تماس سلامتکده طب سنتی بابل: 01132253526

مراجعین محترم می‌توانند جهت اخذ نوبت اینترنتی و اطلاع از ساعت کار پزشکان، از دو روش زیر اقدام نمایند:
۱.  از طریق سامانه پذیرش 24 
۲. از طریق سایت nobat.mubabol.ac.ir