فهرست

حضور آقای دکتر مجاهدی، متخصص طب ایرانی در طرح سی‌شب سی‌مسجد

دکتر مرتضی مجاهدی، متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیست و نهمین شب اجرای طرح سی‌شب سی‌مسجد در تاریخ 11 اردیبهشت 1401، در روستای هریکنده شهرستان بابل، حضور داشتند و به ویزیت بیماران پرداختند.