فهرست

به گزارش روابط‌عمومی دانشکده طب ایرانی، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سید علی مظفرپور، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، سرکار خانم دکتر نرجس گرجی، به‌ عنوان سرپرست دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شدند. 

جلسه معارفه خانم دکتر گرجی، با حضور دکتر مظفرپور و همکاران در دانشکده طب ایرانی در تاریخ 23 اسفند 1400 برگزار گردید. همچنین در این مراسم، از زحمات آقای دکتر مظفرپور، در دوران تصدی ریاست دانشکده طب ایرانی، تقدیر بعمل آمد.