بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
خانم دکتر نرجس گرجی

خانم دکتر نرجس گرجی

 متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194730
تلفن داخلی 115
فکس
پست الکترونیکی nargess_gorji@yahoo.com