بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
آقای دکتر سید علی مظفرپور

آقای دکتر سید علی مظفرپور

 

 متخصص طب ایرانی و دانشیار دانشگاه

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194730
تلفن داخلی 104
فکس
پست الکترونیکی seyyedali1357@gmail.com