فهرست

برگزاری مرحله دوم آزمون پذیرش دانشجو (مصاحبه) دکترای تخصصی (PhD) طب سنتی سال تحصیلی 97-96

مرحله دوم آزمون پذیرش دانشجو (مصاحبه) دکترای تخصصی (PhD) طب سنتی سال تحصیلی 97-96، روز دوشنبه 19 تیرماه 1396، در محل دانشکده طب سنتی شهید بهشتی، با حضور دکتر مظفرپور و دکتر مجاهدی از اعضای هیأت علمی دانشکده طب سنتی بابل در جمع اساتید مصاحبه کننده‌، برگزار گردید.