فهرست

اردوی یک روزه گیاه‌شناسی و طبیعت‌گردی دانشکده طب سنتی بابل برگزار گردید

 
اردوی یک روزه گیاه‌شناسی و طبیعت‌گردی دانشکده طب سنتی بابل برگزار گردید.
 
اردوی طبیعت‌گردی به منظور شناسایی گونه‌های گیاهی متنوع ارتفاعات مازندران و بازدید از مزارع کشت گیاهان دارویی در روز یکشنبه 96/2/31 با حضور آقای دکتر اکبرزاده متخصص گیاه‌شناسی و با شرکت سرکار خانم دکتر بیانی رییس دانشکده طب سنتی و اعضای هیات علمی و دستیاران PhD دانشکده برگزار گردید.
در این اردوی یک روزه مناطق اطراف گلوگاه و ارتفاعات بهشهر مورد بررسی قرار گرفت و بیش از 50 گونه گیاهی معرفی و جمع‌آوری گردید،
که همراه با نام‌های محلی و اسامی علمی ثبت گردید. 
در پایان بازدید از قبرستان تاریخی سفیدچاه نیز انجام گرفت.