فهرست

کنفرانس «برخورد تشخیصی صحیح با دردهای مفصلی و درمان‌های کاربردی»

انجمن علمی طب سنتی ایران برگزار می‌کند:

کنفرانس «برخورد تشخیصی صحیح با دردهای مفصلی و درمان‌های کاربردی»

ویژه دستیاران و فارغ‌التحصیلان طب سنتی

مدرسین:

جناب آقای دکتر محمد انصاری پور            جناب آقای دکتر سید سعید اسماعیلی

جناب آقای دکتر محمد حسن امینی           جناب آقای دکتر غلامرضا کردافشاری

زمان: پنجشنبه 4 خرداد  96                ساعت:  17 – 8                      مکان: سلامتکده احمدیه                          ظرفیت:  35 نفر 

شماره تماس: 30-88976527 داخلی 124و 126                                 شماره تلگرام: 09100198377

اطلاعات تکمیلی: فایل کنفرانس 

منبع خبر: انجمن علمی طب سنتی ایران