فهرست

ارایه سخنرانی توسط دکتر مظفرپور و دکتر مجاهدی در همایش نظام سلامت در اسلام

 

با همکاری دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی، همایش دو روزه «نظام سلامت در اسلام» با تاکید بر آموزه‌های رضوی، در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

همایش «نظام سلامت در اسلام» با تاکید بر آموزه‌های رضوی، با حضور علمای برجسته علوم قرآن و حدیث و اعضای هیات علمی دانشگاه، چهارشنبه و پنجشنبه، 30 و 31 فرودین ماه، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می‌شود.

این همایش با همکاری دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده طب سنتی و مکمل این دانشگاه، به منظور بهره‌مندی هر چه بهتر و بیشتر از معارف و آموزه‌های طبی و سلامت‌بخش اسلام و با هدف تبیین روش‌شناسی، بررسی و نقد آثار مکتوب و دیدگاه‌های موجود و آسیب‌شناسی و نگاه نقادانه به برداشت‌های مطرح در آموزه‌های طبی اسلام برگزار می‌شود.

گزاره‌های دینی و گستره نظام سلامت، روش‌شناسی گزاره‌های طبی در اسلام و آسیب‌شناسی روشی و محتوایی مطالعات طب و دین، از محورهای اصلی مورد بحث در این همایش «نظام سلامت در اسلام» با تاکید بر آموزه‌های رضوی است.

دکتر سید علی مظفرپور، عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی بابل، با موضوع مکتب طب اسلامی با رویکرد اخباری گری و سوالات پیش رو و دکتر مرتضی مجاهدی، عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی بابل، با موضوع جایگاه روایات طبی در منابع مکتوب پزشکی ایران، به ارائه سخنرانی می پردازند.

  برنامه روز اول همایش

   برنامه روز دوم همایش