فهرست

درگذشت عالم و استاد بزرگ اخلاق، دکتر محمد مهدی اصفهانی

زندگينامه دكتر محمد مهدی اصفهانی

تاريخ تولد: 1324، تهران

تحصیلات: دارای دکترا در علوم تندرستی؛ فوق ليسانس علوم بهداشتی در تغذيه (M.S.P.H؛ ليسانس علوم تغذيه و شیمی مواد غذایی، گواهينامه طب شرقی و اسلامی)

رتبه علمی: استاد وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی: عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی ايران / رئيس گروه برنامه‌ريزی علوم پزشکی/ معاونت آموزشی/ وزارت بهداشت، سرپرست مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب، مشاور وزير بهداشت در امور طب اسلامی؛ عضو: بورد طب سنتی، بورد اخلاق پزشکی، بورد تاريخ علوم پزشکی/ وزارت بهداشت، كميته های اخلاق پزشکی و اخلاق در پژوهش‌های پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، سازمان پزشکی قانونی و مركز تحقيقات جانبازان، بازشناسی، مقدمه نویسی و احیا کتب و رسائل مرتبط با طب سنتی و طب اسلامی متجاوز از 1900 مورد

تقدیرنامه ها: جايزه جشنواره آموزشی شهيد مطهری (1388)، جايزه استاد نمونه كشوری (1390)، جايزه اخلاق پزشکی در چهاردهمين جشنواره ابن سينا (1391)

آثار علمی و تالیفات: 45 کتاب؛ 30 مقاله فارسی؛ 10 مقاله انگلیسی

تاريخ وفات: 23 فروردين 1396