فهرست

اولین کنگره ملی دانشجویی طب ایرانی و مکمل، ۱۸الی۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

       محورهای کنگره

 1. معرفی مکاتب طبی سنتی و مکمل و تبیین بنیان­های نظری آن­ها
 2.  نقش طب سنتی و مکمل در اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از بیماری­ها
 3.  نقش طب سنتی و مکمل در کمک به بیماران خاص و گروه­های آسیب­پذیر
 4.   شواهد متنی، پایه و بالینی در طب سنتی و مکمل (شامل تحقیقات کتابخانه­ای، آزمایشگاهی و بالینی)
 5. تبیین بیماری­ها و درمان آن­ها در طب سنتی و مکمل
 6.  انواع روش­های تشخیصی و درمانی در طب سنتی و مکمل
 7. داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و نقش آن­ها در درمان بیماری­ها
 8.   ساخت و استانداردسازی فرآورده­های دارویی در طب سنتی و مکمل
 9. عوارض، تداخلات و خطاهای درمانی در طب سنتی و مکمل و روش­های کاهش بروز آن­ها
 10.   تبیین ضرورت، موانع و الگوهای کارآمد تلفیق طب سنتی و مکمل با طب مدرن
 11.   آموزش طب سنتی و مکمل مبتنی بر نظریه­ها و الگوها
 12.   موانع توسعه طب سنتی و مکمل در ایران
 13.   فرهنگ و باورهای طبی مردم در مناطق مختلف ایران
 14.   تاریخ پزشکی ایران
 15.   سایر محورهای مرتبط با طب سنتی و مکمل                                                                                                                                                           سایت همایش: http://srcc20.mazums.ac.ir/