فهرست

بازدید معاون اداری مالی دفتر طب سنتی وزارت بهداشت از دانشکده طب سنتی بابل

جناب آقای دکتر مجید خلیلی، معاون اداری مالی دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، در بازدیدی از دانشکده طب سنتی در روز چهارشنبه 95/11/13، از امکانات و فعالیت های این دانشکده در حیطه های درمانی و آموزشی بازدید داشتند.

در این جلسه که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و مسوولین دفتر فنی دانشگاه برگزار گردید، تفاهم نامه ای در مورد سلامتکده جدید طب سنتی دانشگاه، بین ایشان و معاون اداری مالی دفتر طب سنتی امضا شد؛ که طی آن، دانشگاه متعهد گردید، حداکثر تا 95/12/20، اقدامات لازم جهت شروع به کار پروژه سلامتکده طب سنتی را فراهم آورد.