فهرست

بازدید معاون اداری مالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت از دانشکده طب ایرانی بابل

جناب آقای دکتر مجید خلیلی، معاون اداری مالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، در بازدیدی از دانشکده طب ایرانی، در روز چهارشنبه 95/11/13، از امکانات و فعالیت‌های این دانشکده در حیطه های درمانی و آموزشی بازدید داشتند.

در این جلسه که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و مسوولین دفتر فنی دانشگاه برگزار گردید، تفاهم نامه ای در مورد سلامتکده جدید طب ایرانی دانشگاه، بین ایشان و معاون اداری مالی دفتر طب ایرانی امضا شد؛ که طی آن، دانشگاه متعهد گردید، حداکثر تا 95/12/20، اقدامات لازم جهت شروع به کار پروژه سلامتکده طب ایرانی را فراهم آورد.