فهرست

تقدیر از جناب آقای دکتر سید علی مظفرپور به عنوان فن‌آور برگزیدۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1395

 در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بابل که در روز دوشنبه 29/9/95 برگزار گردید، از جناب آقای دکتر سید علی مظفرپور، متخصص طب سنتی، استادیار دانشگاه و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده طب سنتی، تقدیر به عمل آمد.

آقای دکتر سید علی مظفرپور به جهت تولید شربت فلوس، به عنوان فن‌آور برگزیدۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1395 انتخاب شدند.